PROJEKTY AKTUALNOŚCI I I PRACOWNIA I KONTAKT

PC2  I  KAPLICA

KOSZALIN, POLSKA

Lokalizacja : Koszalin Projekt : 2015-2016 Architekt : Daria Achtelik, Augustyna Grzybowska Jednostka : Politechnika Koszalińska, Instytut Wzornictwa Status : konkurs Początkowa powierzchnia użytkowa : 456,3 m2 Powierzchnia dodana : 20 m2 Całkowita powierzchnia : 938,4 m2

Projekt przestrzeni publicznej zaprojektowanej na potrzeby promocji Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Kaplica cmentarna mieszcząca się przy ulicy Gnieźnieńskiej w Koszalinie została zaadoptowana w części istniejącej na pracownie projektowe przeznaczone dla studentów oraz absolwentów Instytutu. Do zastanej formy został dołączony budynek wolno stojący przeznaczony na Galerie, w której możemy nabyć produkty wykonane przez studentów oraz uczestniczyć w licznych wystawach czy prezentacjach.

 

Wnętrze budynku integruje się z zewnętrzem. Chcąc wejść do środka Pracowni bądź Galerii należy przekroczyć otwartą strefę. Elewacje Galerii są w całości zamknięte z wyjątkiem elewacji frontalnej, która skierowana jest do budynku Pracowni. Budynek wolno stojący pokryty jest czerwoną cegłą

w nawiązaniu do zastanej elewacji kaplicy. Materiał ten znajduję się również na pokryciu dachu. Cała forma składa się z dwóch części oddzielonych od siebie, tworząc tym samym kolejny obszar otwarty