PC3- KAPLICA

 

lokalizacja: Koszalin

projekt:  2015-2016

architekt: Daria Achtelik, Augustyna Grzybowska

status: konkurs

 

Początkowa powierzchnia użytkowa: 456,3 m2  

Powierzchnia dodana: 20 m2

Całkowita powierzchnia: 938,4 m2

Projekt przestrzeni publicznej zaprojektowanej na potrzeby promocji Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Kaplica cmentarna mieszcząca się przy ulicy Gnieźnieńskiej w Koszalinie została zaadoptowana w części istniejącej na pracownie projektowe przeznaczone dla studentów oraz absolwentów Instytutu. Do zastanej formy został dołączony budynek wolnostojący przeznaczony na Galerie, w której możemy nabyć produkty wykonane przez studentów oraz uczestniczyć w licznych wystawach czy prezentacjach.

Wnętrze budynku integruje się z zewnętrzem. Chcąc wejść do środka Pracowni bądź Galerii należy przekroczyć otwartą strefę. Elewacje Galerii są w całości zamknięte z wyjątkiem elewacji frontalnej, która skierowana jest do budynku Pracowni. Budynek wolnostojący pokryty jest czerwoną cegłą w nawiązaniu do zastanej elewacji kaplicy. Materiał ten znajduję się również na pokryciu dachu. Cała forma składa się z dwóch części oddzielonych od siebie, tworząc tym samym kolejny obszar otwarty.